Akce

Nemáš se čím chlubit, Marge - Simpsonofil

Z Simpsons Wiki - CZ

Dnešní téma patří do této epizody vzhledem k jednomu obzvlášť vypečenému vtipu o který jsme v české verzi přišli a který si IMHO zasluhuje být odhalen - ale o tom až za chvíli...

Podrobně...

"Meta-humor", nebo chcete-li "self-reference gags", jsou nedílnou součástí Simpsonových už od jejich úplných začátků. V podstatě se dělí na dvě velké skupiny: jednak to jsou narážky na předešlé epizody, kterých se v každém díle dá najít hned několik a za druhé to jsou vtípky na samu podstatu Simpsonovic rodiny, tedy na to, že jsou kreslený seriál. První skupina je velmi rozsáhlá a pokud Simpsonovy sledujete alespoň trochu pravidelně, tak při troše snahy nebudete mít s jejich identifikováním potíže - uvedu zde nicméně několik příkladů ze skupiny druhé.

Například v nedávno reprízované epizodě 3F04 (The Simpsons Halloween Special VI) jich ve třetím díle ("Homer^3") najdeme hned několik. Většina z nich se pak soustředí na to, že Simpsonovi, jakožto kreslený seriál, jsou dvourozměrní a z toho plyne Homerovo nelíčené překvapení, když zjistí, že vstoupil do třetího (nikoliv čtvrtého!) rozměru a je tedy plně 3D (viz). Hodně gagů se také točí okolo toho, že OFF a vůbec všichni ve Springfieldu, mají pouze čtyři prsty na každé ruce... (neříkejte že jste si toho nikdy nevšimli).

Pokud chce někdo na prstech ukázat třeba šest, zvedne skutečně jednu ruku a dva prsty na druhé - ne jeden, jako my "normální" (všichni sice víme, že Mise má na levé ruce pouze čtyři prsty - kdo nevěří, ať tam běží, ale já jsem říkal my _normální_ :-). A tak v dnešní epizodě řekne Jimbo ve scéně kdy ukradne míč na americký fotbal: "Four finger discount, dude.", tedy "Nákup za čtyři prsty, kámo.", což je samozřejmě narážka na anglický výraz "five finger discount" česky "nákup za pět prstů", který byl také nesprávně použitý v překladu...

Nebo v epizodě 8F22 (Bart's Friend Falls in Love) říká Lisa Bartovi:

Lisa: Hey, Bart, according to this magazine, in another million years, man will have another finger.
Bart: Five fingers? Ewwww! Freak show!

(Hele, Barte, podle tohohle časopisu bude mít člověk za milión let ještě jeden prst.
Cože, pět prstů? Fuj! Vobludárium!)

No a konečně v epizodě 1F21 (Lady Bouvier's Lover), ve které si Homerův otec namlouvá Marginu matku, říká Homer:

Homer: If he marries your mother, Marge, we'll be brother and sister. And then our kids... they'll be horrible freaks with pink skin, no overbites, and five fingers on each hand! Aaah!

(Marge, když si vezme tvojí matku, budeme bratr a sestra. A potom naše děti budou strašlivý zrůdy s růžovou pletí, bez předkusu a s pěti prsty na každý ruce! Aaah!)

Meta-humor ale může být založen i na barvě pleti obyvatel Springfieldu: v epizodě 2F04 (Bart's Girlfriend) se Bart ptá Lisy čím to je, že s ním Jessica (dcera reverenda Lovejoye v podání Meryl Streepové) nechce chodit. Jestli to nebude tím, že má špičatý vlasy, velkej předkus a chodí ve stejnejch šatech už čtyři roky. Jessica mu pak řekne, že je to proto, že ona je dcera pastora, zatímco Bart je "yellow trash", což je parodie na americký výraz "white trash", který označuje bílou spodinu.

Jiný gag je v epizodě 7F21 (Three Men and a Comic Book), ve které se koná velká aukce kreslených seriálů, na kterou mají návštěvníci, kteří přijdou oblečeni jako postava z comicsu, vstup zadarmo. Lisa řekne Bartovi, který stojí vedle ní ve svém obvyklém oblečení:

Lisa: Too bad you didn't come dressed as a popular cartoon character.

(Škoda že jsi nepřišel oblečený jako populární comicsová postavička. )

V epizodě 7F24 (Stark Raving Dad), potká Homer člověka, který si o sobě myslí, že je Michael Jackson. Proběhne následující rozhovor:

Homer: Who are you?
Man: Hi, I'm Michael Jackson, from The Jacksons.
Homer: I'm Homer Simpson, from The Simpsons.

(Hele, kterej ty jseš?
Čau, já jsem Michael Jackson z Jacksons.
Já jsem Homer Simpson, ze Simpsonů...)

V epizodě 1F14 (Homer Loves Flanders) má Lisa delší monolog:

Lisa: Don't worry, Bart. It seems like every week something odd happens to the Simpsons. My advice is to ride it out, make the occasional smart-alec quip, and by next week we'll be back to where we started from, ready for another wacky adventure.

(Nevzrušuj se, Barte. Vypadá to, že Simpsonovým se něco divnýho stává každý týden. Moje rada je nějak to přečkat, občas utrousit ironickou poznámku a příští týden budeme zase tam, odkud jsem začali, připraveni na další šílený dobrodružství.)

Některé gagy jsou pro změnu založeny na animaci - tak například v epizodě 9F16 (The Front) provádí Roger Meyers (majitel firmy vyrábějící I&S;) Barta a Lisu po studiu a říká...

Meyers: Sometimes, to save money, our animators will re-use the same backgrounds over and over and over again.

(Naši animátoři někdy používají to samé pozadí znovu a znovu a znovu, jenom aby ušetřili peníze.)

... a mezitím projdou několikrát kolem stejné uklizečky a nádobky na vodu.

Nebo v epizodě 3F16 (The Day the Violence Died), říká Bart ve scéně kdy přivede domů pravého otce I&S;, Chestera Lampwicka...

Bart: He's not a regular bum, mom - he's a genius bum. He created Itchy & Scratchy and he's the father of cartoon violence.

(To není normální tulák mami; je to geniální tulák. Vymyslel Itchyho a Scratchyho a je otcem násilí v kreslených seriálech.)

... načež Sněhulka s vyděšeným výrazem prchá z místnosti.

Dalším klasickým příkladem je následující scéna z 3F03 (Lisa the Vegetarian):

Lisa: I never realized before, but some Itchy & Scratchy cartoons send the message that violence against animals is funny.
Bart: They what? Cartoons don't have messages, Lisa. They're just a bunch of hilarious stuff you know, like people getting hurt and stuff, stuff like that.

(Nikdy jsem si neuvědomila, že příběhy Itchyho a Scratchyho šíří poselství že násilí mezi zvířaty je legrační.
Neblbni, comicsy nešíří žádný poselství. Je to jenom boží sranda, víš jako když si třeba někdo natluče kokos nebo tak.)

Načež Homer přirazí Barta dveřmi na zeď...

A tak by se dalo pokračovat ještě hodně dlouho. Myslím ale že svůj základní úkol, totiž představení klasického Simpsonovského meta-humoru tyto vybrané příklady splnily beze zbytku a tak se můžeme podívat na poslední epizodu...