Akce

Simpsonofil 17

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 5. 5. 2022, 14:32, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „<div align=right>Více na ...<small>“ textem „<div align=right><small>Více na ...“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Na úvod tu pro vás mám dvě novinky, přičemž ta první z nich se k poslední, výrazně hudebně…