Akce

Simpsonofil 163

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 5. 5. 2022, 13:28, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „Simpsonofi “ textem „Simpsonofil “)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

The Flinstones - Troy McClure říká o Simpsonech, že jsou "America's favorite non-prehistoric cartoo…