Akce

Simpsonofil 119

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 5. 5. 2022, 13:42, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „<div align=right>Více na ...<small>“ textem „<div align=right><small>Více na ...“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Nápis na party: Happy Birthday Martin! (Šťastné narozeniny Martine!) Cedule u Apua: No checks / cr…