Akce

Hláška 264

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 3. 5. 2022, 09:24, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Chceš snad, abych s tátou trávil víc času? A co moje novoroční předsevzetí?