Akce

Hláška 255

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 2. 5. 2022, 12:32, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Do téhle šlamastiky nás přivedla naše vlastní tupost a tupost nás z ní zase dostane.