Akce

Hláška 226

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 3. 5. 2022, 05:31, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Homer: Děti, měly jste obě dvě snahu, ale pohořely jste. Poučení zní: nikdy se nesnažte.