Akce

Hláška 224

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 5. 5. 2022, 11:45, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „Bart“ textem „Bart“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Bart: Kdo by to řekl? Kočky žerou mouchy.
Milhouse: Kdyby tak nějaká kočka žrala mě.