Akce

Hláška 208

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 3. 5. 2022, 20:22, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Pan Burns: Mohl by mi někdo otevřít tuto láhev s placentou vlčí samice?