Akce

Hláška 206

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 2. 5. 2022, 11:48, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Homer: Áááááááá! Plameny, pálivá bolest, černá kočka! To musím být v nebi!