Akce

Hláška 204

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 2. 5. 2022, 15:17, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Patty: Byla to děsná romantika. Jako z hollywoodského filmu.
Homer: Jo, Ples příšer.