Akce

Hláška 199

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 3. 5. 2022, 13:44, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Homer: To tady mám čekat od devíti do pěti? Kolik je to vlastně hodin? Deset děleno jedenácti... Hmm, kde je Líza, když ji potřebuju?