Akce

Hláška 196

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 5. 5. 2022, 12:14, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „Bart“ textem „Bart“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Bart: Tý jo, Bůh je fakt pruďas!
Homer: Ano. Je to moje oblíbená fiktivní postava.