Akce

Hláška 160

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 5. 5. 2022, 13:28, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „Bart“ textem „Bart“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Šáša Krusty údajně zemřel. Bart je smutný. Homer ho uklidňuje:
Přestaň se konečně trápit tou smrtí. Člověk umře jedna dvě, sotva prstem luskneš. I my se ráno můžeme probudit mrtví... No... Dobrou.