Akce

Hláška 157

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 3. 5. 2022, 06:33, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Kent Brockman ve zprávách: Dnes pro vás máme závažnou zprávu.
Homer: Ha! Našly se moje klíče!