Akce

Hláška 112

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 4. 5. 2022, 06:15, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

I když ti tvá práce nevoní, nestávkuješ. Prostě tam chodíš každej den a házíš na to bobek.