Akce

Hláška 275

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 2. 5. 2022, 11:44, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Když se v továrně něco pokazí, může za to ten chlápek, co nemluví anglicky.