Akce

Hláška 190

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 2. 5. 2022, 19:08, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Marge: Jen váš otec může pracovat na půl úvazku, a přitom si znepřátelit mezinárodní mafii.