Akce

Hláška 180

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 3. 5. 2022, 13:41, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Děda Simpson: Ty jsi přišel za mnou, abych ti pomohl vzpomenout si? To je jako požádat svého koně o pomoc s vyplňováním daňového přiznání! Což jsem udělal v roce 1998…