Akce

Hláška 178

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 4. 5. 2022, 13:14, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Marge: Myslíš, že to, co děláme, je správné?
Homer: Nevím, že bych kdy udělal něco špatného.