Akce

Hláška 170

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 3. 5. 2022, 15:19, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Homer: Marge, jak jsi mohla dopustit, abych takhle ztloustnul?
Marge: Já? Dávám ti snad já máslo do kávy?