Akce

Hláška 163

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 5. 5. 2022, 11:48, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Nahrazení textu „Bart“ textem „Bart“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Bart: Ach jo, vůbec si neužiju letošní léto.
Homer: Neboj se, chlapče! Až budeš pracovat jako já, neužiješ si žádný léto!