Akce

Hláška 134

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 2. 5. 2022, 11:43, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Počkejte, já bych neměl řídit. Vždyť jsem opilý jako prase. Vlastně bych se neměl ani poslouchat.