Akce

Hláška 122

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 2. 5. 2022, 19:07, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Cítím, že mám obrovskou moc. Asi jako Bůh, když drží v ruce pušku.