Akce

Hláška 118

Z Simpsons Wiki - CZ

Verze z 3. 5. 2022, 08:17, kterou vytvořil Simca (diskuse | příspěvky) (Import Hlašek)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Být zaživa sežrán krokodýlem je stejné, jako když usnete… v míchačce.